Judith Logtens voorgedragen als lijsttrekker

Het bestuur van de VVD Maasland heeft besloten om huidig fractievoorzitter mevrouw Judith Logtens voor te dragen als kandidaat-lijsttrekker voor de VVD in de gemeente Boxmeer. Na gesprekken met leden door het bestuur is duidelijk gebleken dat zij grote steun geniet.

De VVD in de gemeente Boxmeer kan bij haar werk voor de lokale gemeenschap altijd nog meer inbreng en inzet gebruiken. De steun van betrokken burgers is dan ook welkom. Geïnteresseerden kunnen daarom gratis introductielid worden via www.vvdmaasland.nl

Judith Logtens heeft met veel verve de enige raadszetel bemand en diverse onderwerpen aangekaart en zaken bereikt voor de lokale gemeenschap. Ze is Senior medewerker bij CPV-Ingenium te Cuijk, waar alle vervangingsaanvragen voor schoolbesturen in de regio worden gecoördineerd.

Op zaterdag 28 oktober is de VVD Maasland Dag in Cultureel Centrum Roepaen in Ottersum. Op deze dag zal de algemene ledenvergadering een definitief besluit nemen over deze voordracht. Tijdens de ledenvergadering zullen ook de lijsttrekkers van de overige gemeenten van de VVD Maasland worden gekozen en alle verkiezingsprogramma’s worden vastgesteld.