Algemene beschouwingen november 2017

Onze eerste indruk? Wij zijn zeer tevreden! Al onze moties zijn aangenomen, en we hebben door kleine aanpassingen ook in kunnen stemmen met moties van andere partijen. Fijn dat we weer wat hebben kunnen betekenen voor de mensen in onze Gemeente.

Wat ons (in tegenstelling tot de afgelopen jaren) enigszins verbaasde was dat de sfeer zeker constructief genoemd kan worden. Hoe vaak hebben wij vanuit de oppositie, maar ook vanuit de coalitie, ons geƫrgerd aan het gegeven dat er vaak een automatisme optrad om plannen van de andere partijen die niet in hetzelfde kamp zaten automatisch af te raden en er niet in mee te gaan. Ook als dit goede plannen waren. Wanneer het niet unaniem door de Raad ingediend werd, kwam er van oppositieplannen vaak weinig terecht. Als VVD zijn wij daar altijd wars van geweest. Wij stemden gewoon in met goede plannen (waar wij achter stonden), ook al kwamen die van de oppositie. Wat goed is voor Boxmeer moet doorgang vinden, maakt niet uit van wie het komt.

Maar in deze beschouwingen is de VVD weer een deelnemer van de oppositie. (Zie vorige nieuwsberichten met een verklaring waarom de VVD zich heeft teruggetrokken uit de coalitie na de openbaring Hansa-onderzoek). Wij waren zeer benieuwd of de in onze ogen goede plannen ook op steun van de coalitie konden rekenen.

En de coalitie werkte constructief mee. Onze dank daarvoor. Wat is er bewerkstelligd?

* Onze motie is aangenomen mbt "in geval van noodkaart" voor alle inwoners

* Er komt een onderzoek naar andere bebording rondom de "health campus" - direct gelieerd aan het Hansa debacle

* De verkeersveiligheid wordt opnieuw onder de loep genomen en er worden nieuwe kaders gesteld

* De duurzaamheid van gemeentelijke gebouwen wordt onderzocht en in kaart gebracht

* Wij zijn mede-indiener van de Raadbrede motie voor het "jeugdforum"

* Er komt geen OZB verhoging (daar zijn wij zeer blij mee!)

* Wij hadden een kleine aanpassing bij de motie van het CDA met betrekking tot de "blijvers lening". Nu is impliciet opgenomen dat scheefwonen moet worden tegengegaan. Hierna konden wij dan ook met deze motie meegaan.

Uiteraard zijn er nog meerdere kleine en grotere punten gerealiseerd, maar voor ons wordt de realisatie van de belangrijkste punten wel gezien als winst.

En dan binnenkort op naar de verkiezingen. Geef ons het mandaat om nog meer van onze standpunten te realiseren!