Zeer groot draagvlak voor ingediende motie verwijderen borden "Health Campus".

De motie is ingediend door de VVD samen met de partijen PK en SP. Uiteindelijk was er in de Raad een meerderheid om te onderzoeken hoe dit te realiseren is en wat het prijskaartje wordt.

© bron: De Gelderlander, ...

In het artikel van de Gelderlander (11-11-2017) van de editie Maasland is een poll uitgevoerd met de vraag of de borden verwijderd moeten worden. Op dit moment is de poll al ruim 700 keer ingevuld en tekent een duidelijke meerderheid van zelfs 93% voor verwijdering zich af. Ongetwijfeld zal niet iedereen die de poll heeft ingevuld daadwerkelijk in de Gemeente Boxmeer wonen, maar het signaal is glashelder. Dit is een significant aantal en met dit signaal moet wat gedaan worden.

Ook de reacties tonen aan dat nog al wat mensen klaar zijn met dit reliek uit het Hansa debacle, en de gebouwen die er niet staan. Uiteraard zijn er ook kritische noten m.b.t. de vindbaarheid van het Maasziekenhuis en zelfs een reactie waarin gezinspeeld wordt op de eigen identiteit (Waarom een Engelse term?). 

Kortom, geen motie voor de b├╝hne, maar een doorn in het oog van veel inwoners en daar moet dus wat aan gebeuren vindt de VVD.

Onderstaande link verwijst u naar het volledige artikel in de Gelderlander van dhr. J. Ariaans en dhr. D. Greijn. (en de mogelijkheid om nog aan de poll deel te nemen).

https://www.gelderlander.nl/maasland/de-naam-health-campus-moet-snel-van-verwijsborden-langs-wegen-af~a0c81538/