Hansa Kliniek...vervolg onderzoek Rekenkamercommissie afgerond

Wat wil de VVD hier nog over kwijt? Uiteraard bent u bekend met het gegeven dat wij uit de coalitie zijn gestapt juist vanwege de uitkomsten van het eerste onderzoek. Wij vinden dat er verantwoordelijkheid genomen had moeten worden, met name door de meest verantwoordelijke partijen. Dat is tot onze grote spijt niet gebeurd.

Een motie van wantrouwen heeft het in de bewuste raadsvergadering niet gehaald. De coalitiepartijen hielden de gelederen gesloten en vonden dat het opvolgen van de aanbevelingen van de commissie voldoende "handelen en verantwoordelijkheid nemen" was. Wel was er twijfel bij het VDB/LO over de verantwoordelijkheden. Op hun voorstel is er uiteindelijk door de coalitiepartijen besloten een vervolgonderzoek te doen en individuele personen te horen. Om zodoende een beter beeld te krijgen. Voor de VVD, de SP en PK was het verhaal van de Rekenkamercommissie duidelijk genoeg. Wij zijn dan ook zeer benieuwd wat met name het VDB/LO gaat vinden van de nieuwste bevindingen.

U kunt het verslag uiteraard zelf inzien (zie bijlage) maar kort samengevat komt het hier op neer:

De nieuwe bevindingen doen op geen enkele manier afbreuk aan de conclusies en aanbevelingen die de Rekenkamercommissie had getrokken. De gemaakte fouten blijven hetzelfde. Goh...hadden we dit al niet verwacht?

Opvallend is wel dat er toch weer een aantal nieuwe vragen opgeroepen worden. Zo worden onder andere de volgende punten genoemd:

- Een ambtelijk medewerker wiens advies niet van pas kwam is van het project gehaald

- Een oud-medewerker die geen gesprek nodig achtte een van de weinigen is geweest die in het begin direct bij het project betrokken is geweest

- Een lokale ondernemer in de beginfase in het project geïnteresseerd is geweest

- Dat er in de organisatie veel meer moet zijn dan de RkC gezien heeft

- Dat het college aanvankelijk van plan was de bijdrage voor het haalbaarheidsonderzoek buiten de raad om te voldoen uit de exploitatie Sterckwijck

En zo is er uiteraard wel meer. Lees en oordeel zelf. Wat ons betreft is er alleen maar meer uit te leggen aan de mensen van Boxmeer. Maar dit sterkt ons nog meer in de vraag waarom er toch geen verantwoordelijkheid genomen is. Misschien dat we hier nog een keer een fatsoenlijk antwoord op krijgen, maar dat betwijfelen wij. 

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Judith Logtens of Marco van den Berg