De VVD onderzoekt de veiligheid van de carpoolplaatsen in de Gemeente Boxmeer.

Het gebruik van carpoolplaatsen stijgt de laatste jaren aanzienlijk. Ook in de gemeente Boxmeer zien we deze ontwikkeling. Op carpoolplaatsen komen automobilisten samen om van daaruit gezamenlijk verder te reizen naar een bestemming. Dat is natuurlijk geweldig, want elke auto die geparkeerd staat op een carpoolplaats is er een minder op de weg. Er bereiken ons ook berichten dat het minder goed gesteld is met de veiligheid, of het veiligheidsgevoel van de gebruikers die hun auto achterlaten of ophalen op de carpoolplaatsen. Vandaar dat wij in Boxmeer gestart zijn met een enquête om de carpoolers de gelegenheid te geven hun mening te geven en voorstellen te doen om de situatie te verbeteren.

Via de onderstaande link komt u in de korte vragenlijst.

Enquête gebruikers carpoolplaats en omwonenden