Werkbezoek Verberk Boxmeer Grond- en Wegenbouw

13 April was een prachtige dag. Een schitterende lentezon begeleidde Judith, Paula, Sjaak en Marco naar het bedrijventerrein Saxe Gotha. Thuisbasis van Verberk Grond- en Wegenbouw.

Onder het genot van een heerlijk stuk vlaai en een kopje koffie vertelt Louis vol passie over zijn prachtige bedrijf, waarmee hij de traditie ingezet door zijn vader (Louis Verberk senior), in ere houdt.

Louis begint te vertellen over hoe zijn bedrijf zich een weg heeft gebaand door de economische crisis. Dat was een moeilijk tijd waarin de bouw stagneerde er weinig werkzaamheden voor grondverzet vrijkwamen. Maar samen met zijn medewerkers is het toch gelukt het bedrijf draaiende te houden en gaat het weer langzaamaan de goede kant op.

Maar Louis kijkt ook vooral vooruit. Niet alleen is hij gepassioneerd over zijn bedrijf, hij kijkt ook nuchter en realistisch naar de huidige gang van zaken en wat er eventueel beter kan in de Gemeente Boxmeer. Kortom, hoe kan het ondernemersklimaat verbeterd worden. Dit is voor ons als lokale VVD natuurlijk een zeer belangrijke vraag, en ook de hoofdreden voor een gesprek met deze Boxmeerse ondernemer. Hoewel een aantal van de door Louis genoemde punten bevestigen wat wij al van meerdere ondernemers hebben vernomen, leidt zijn scherpe analyse ook naar nieuwe inzichten waarvan wij als VVD vinden dat daar toch ook echt wat op korte termijn mee moet gebeuren (zie onder andere onze publicatie in de Maasdriehoek van twee weken geleden).

Kort samengevat wil ik toch al wat zaken aanstippen die wat ons betreft echt aandacht behoeven vanuit de lokale politiek. Het blijkt dat er een relatief groot deel van de uitbestedingen van de Gemeente naar ondernemers van "buiten" gaan. Wat ons betreft moet er nog meer gestuurd worden richting "local for local". Boxmeerse ondernemingen moeten gewoon bij gebleken gelijke professionaliteit een streepje voor hebben. Zij kunnen ook door de Gemeente actiever benaderd worden. Wij zitten hier ook voor de lokale economie! Hierbij kunnen de Europese offerterondes voor aanbestedingen zelfs stimulerend werken. Saxe Gotha zit vol. Wees flexibel en concreet in je parkmanagement. Hoewel er een bedrijven terreinen vereniging is (de BTV) is er vanuit de Gemeente te weinig aandacht en overleg met de BTV. Op papier is het misschien mooi geregeld, maar in de praktijk zijn de contactmomenten te schaars. Meer prioriteit vanuit de Gemeente is wenselijk! De communicatie met de ambtenaar op de werkvloer verloopt regelmatig naar wens, maar hoe hoger op de ladder in de gemeentelijke organisatie, hoe moeilijker en trager alles verloopt. Nu werkt de communicatielijn eerder beperkend dan stimulerend.

Dit zijn voor ons toch echt zaken waar je vanuit de politiek gewoon invloed op uit kunt oefenen. Louis stipt verder nog een aantal andere punten aan waarvan hij vindt dat ze de aandacht van de politiek behoeven. Zoals het stimuleren van technisch onderwijs in Boxmeer, faciliteren van jeugdvoorzieningen om de jeugd hier te houden en ook laten bouwen waar de vraag is (en dat betekent dus ook toestemmen op terreinen die niet van de Gemeente zelf zijn).

De VVD trekt na het verhaal van Louis (en uiteraard ook naar aanleiding van vorige werkbezoeken) de conclusie dat het ondernemersklimaat in Boxmeer verre van optimaal is. Het blijft toch wringen dat de kengetallen aangeven dat Cuijk toch echt een stuk ondernemersvriendelijker is. Neem dan ook een deel van het daar gevoerde beleid over! En waarom heeft Boxmeer geen ondernemersloket? In Gennep blijkt dit al prima te functioneren, dat hebben wij al onderzocht. De VVD heeft daarom al een voorstel gepubliceerd (zie de Maasdriehoek) met een advies richting het nieuw te vormen college. Start direct met het opzetten van een ondernemersloket in de Gemeente Boxmeer! Zorg dat de communicatie efficiƫnt verloopt en laat de ondernemers ondernemen. De economie trekt weer aan, laten we het ondernemen dan ook zo makkelijk mogelijk maken. Dat is een voorwaarde voor een succesvolle Gemeente!

Wij danken Louis en zijn medewerkers hartelijk voor de tijd die zij genomen hebben om met ons in gesprek te gaan, en nemen de tips graag ter harte. En wilt u meer weten over dit mooie Boxmeerse bedrijf? Kijk dan gerust op de volgende website:

Verberk Boxmeer - Homepage

Marco van den Berg, VVD Fractie