"Waterschappen", Sjaak neemt u mee voor een korte rondleiding.

Waterschappen.

Wat zijn waterschappen en wat doen ze? Hoe belangrijk zijn ze voor ons in het Land van Cuijk? Op 20 maart 2019 mogen we als burgers weer naar de stembus en gaan we stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Er zijn 21 waterschappen in Nederlanden zij zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water! 25% van Nederland ligt onder zeeniveau, 59% van Nederland zou onderwater komen te liggen als we niets aan waterbeheer zouden doen. De waterschappen beheren 18.000 Km dijken, 225.000 Km watergangen, 7.500 Km wegen. Dan zuiveren ze nog zo’n 2.000.000.000 kubieke meter afvalwater.

Voor de waterbeheersing in het Land van Cuijk is het waterschap AA en Maas verantwoordelijk. Zij beheren 164.000 ha voor de 745.000 inwoners van het gebied. Op dit moment is het waterschap bezig met de optimalisatie peilbeheer St. Anthonis - Boxmeer samen met de belanghebbenden uit de streek. Het waterschap stelt voor het gehele projectgebied een gewest grond- en oppervlaktewaterregime op. Dit is nodig vanwege veranderend grondgebruik, nieuwe wensen en behoeften uit de streek en klimaatverandering. We houden het watersysteem gezamenlijk goed tegen het licht om het zo optimaal mogelijk in te richten.

Wat gaat er gebeuren?

  1. Een betere balans tussen peilbeheer en lokale waterbehoefte;
  2. Minder sprake van wateroverlast onder normale weersomstandigheden en daar waar mogelijk bij extreem weer remmen.
  3. Kansen voor lokale waterberging worden optimaal benut;
  4. Waterkwaliteitsdoelstellingen (ook ecologische) worden gehaald.

Zijn we als inwoners van het Land van Cuijk op de hoogte van wat er hier gebeurd? Zijn we als politiek in het Land van Cuijk hiervan op de hoogte? Helaas alleen maar sporadisch!

Daarom wil ik, Sjaak van Zinderen me ervoor inzetten dat het woord van de inwoner van het Land van Cuijk in ‘s Hertogenbosch gehoord zal worden. Maar ook ervoor zorgen dat wij, hierin de uiterste Noord-Oostelijke punt van Brabant weten wat er gebeurt en besloten wordt in ‘s Hertogenbosch. Het bestuur van de VVD Maasland heeft mij als enige kandidaat voorgedragen aan het Waterschap. Dat is natuurlijk geweldig en daar ben ik de VVD leden in Maasland ook zeer dankbaar voor. 

Sjaak van Zinderen.