Algemene beschouwingen Begroting (nov 2018) - VVD Boxmeer

De jaarlijkse begrotingsbehandeling en de algemene beschouwingen zijn weer achter de rug. De VVD Boxmeer kijkt tevreden terug op dit belangrijke politieke evenement.

De algemene beschouwingen; ieder jaar opnieuw weer een manier om je politieke standpunten duidelijk te laten zien, en hier over in debat te gaan met collega's van andere partijen en het College.

Wederom is het onze fractievoorzitter Judith Logtens gelukt om de standpunten van de VVD Boxmeer helder te verwoorden. Met een duidelijk liberale inslag, en met oog voor de hardwerkende mens in de gemeente Boxmeer, heeft ze op een constructief kritische manier de dialoog gezocht.

En mede door deze constructieve opstelling is het gelukt om een belangrijk deel van de door ons ingediende moties overgenomen te zien door het College. Samen met andere partijen hebben wij een aantal moties ingediend, maar ook moties die volledig vanuit onze eigen achterban zijn opgesteld konden op voldoende steun rekenen van de Raad. Met dank aan Ron de Bakker voor de motie "Gewoon doen!" kan de Gemeente toch weer een stuk klantvriendelijker en efficiƫnter inspringen op vragen vanuit de lokale gemeenschap. Ook de motie m.b.t. inzameling van het oud papier kon op voldoende steun rekenen. Wederom een steun in de rug van de lokale verenigingen.

Voor een overzicht van de volledige beschouwingen van de VVD Boxmeer, en de specifieke ingediende moties, verwijs ik naar de bijlages.