Motie VVD sluiting AZC Overloon

In de Raadsvergadering van 16 mei heeft de VVD Boxmeer een motie ingediend voor sluiting van het AZC. Alhoewel er een goede discussie ontstond en andere Raadsleden ook de problematiek onderkennen, heeft de motie het niet gehaald. Er zijn geen andere oplossingen aangedragen, dat betreuren we ten zeerste. De inwoners van Overloon ondervinden al te lang te veel overlast. Lees verder voor ons betoog in de Raad:

VVD Boxmeer luidt de noodklok namens een steeds groter wordende groep verontruste omwonenden van het AZC en inwoners van Overloon over de toenemende overlast van een kleine groep jonge asielzoekers uit zogenaamde veilige landen.

Eén van de kernwaarden van het liberale gedachtengoed is vrijheid van het individu, het fundament voor een goed functionerende democratie. Als gekozen volksvertegenwoordiging zien wij daar als VVD nauwlettend op toe. De vrijheid van het individu stopt wanneer men daarmee de vrijheid van een ander in gevaar brengt. En dat is precies wat hier gebeurt.

De inwoners ervaren een passieve houding van de gemeente en dat versterkt het gevoel dat men zich aan het lot overgelaten voelt. De gemeente neemt niet de passende maatregelen neemt, die je als burger juist wel verwacht! Vooral omdat het juist deze inwoners zijn geweest die de afgelopen jaren alles in het werk gesteld hebben om asielzoekers zich welkom te laten voelen in hun gemeenschap!

Met deze motie wil de VVD aangeven dat het genoeg is geweest. We hebben als gemeente, maar dan met name de inwoners van Overloon, straks 8 jaar lang vluchtelingen opgevangen. Daarmee hebben we vele, vele mensen geholpen op weg naar een veilig nieuw leven. De VVD heeft in november 2017 en opnieuw in december 2018 al melding gemaakt van hardnekkige signalen van overlast door vooral vluchtelingen uit veilige landen.

Gezien het feit dat het AZC in Overloon evenals meerdere locaties elders niet meer vol zit, hoeven we dus niemand op straat te zetten, maar kunnen we wel gradaties en een herverdeling maken als het gaat om vrijheidsbeperkende locaties.
De goeden hoeven dus niet te lijden onder de kwaden. Sterker nog: “Je krijgt de vrijheid die je verdient!”

Het AZC heeft nu een contract tot 2022 en degenen die er nu zitten kunnen hun procedure doorlopen en afmaken. Daarna stop je de instroom. Vluchtelingen worden dan elders opgevangen, dat is geen lijden.

De inwoners van Overloon hebben lang genoeg hun maatschappelijke verantwoordelijk genomen en gedragen in de opvang van asielzoekers en de opname in hun woon- en leefgemeenschap.


Wat ons bevreemdt, is dat het contract tussen de gemeente en het COA vertrouwelijk zou zijn, terwijl we wel het contract van Rotterdam zo van hun site kunnen plukken. Overigens bijna hetzelfde contract! Waarom is dit contract in onze gemeente dan niet openbaar?

Mij is aangegeven dat ik hieruit mocht citeren. We willen eenieder dan ook wijzen op de mogelijk dat dit contract te ontbinden is wanneer er sprake is van overlast of er excessen zijn.

Wij kunnen en moeten niet wijzen naar Den Haag of de staatssecretaris of de vermoorde onschuld spelen! Men wist als gemeente bij aanvang van dit contract waaraan men begon en dat we geen inbreng hadden in de populatie van het AZC. Nu dit anders loopt dan we willen, wijzen we alsnog naar Den Haag.
Nee dus! VVD pleit voor een concreet plan van aanpak. We zullen als gemeente uit de luie stoel moeten komen en meer doen dan dan alleen constateren en , zoals eerder verwoord werd, “ deze kleine groep jonge criminelen kort volgen en op de huid zitten”. Tenslotte geldt voor elk individu dat wanneer je jezelf teveel vrijheid aanmeet ten koste van anderen, je de consequenties zult en dient te aanvaarden die onze wetgeving daarvoor stelt!

Wat de VVD aangeeft met deze motie is dat Boxmeer als gemeente haar plicht heeft gedaan na afloop van het contract met de COA. Gezien alle commotie is het goed om dan ook te besluiten om te stoppen. Er zijn geen verliezers en niemand hoeft verplaatst te worden. De mensen in Overloon hebben dan ook geen last meer van deze kleine groep raddraaiers, die nu veel overlast veroorzaakt en de woon- en leefgemeenschap van deze mooie kleine kern stelselmatig ontwricht! Dat hebben onze burgers na al die jaren tenslotte niet verdiend!

Dank u wel.