Vragen in gemeente én Tweede Kamer over schrappen trein 08.03 uur

Arriva is voornemens om de trein van 08.03 uur van Boxmeer naar Nijmegen te schrappen. Hier is de VVD Boxmeer fel tegenstander van.

Wij stelden vragen aan het College van B&W, tevens heeft Tweede Kamerlid Erik Ziengs schriftelijke vragen gesteld. In de bijlagen kunt u deze vragen lezen.