Sjaak van Zinderen toch in de Waterschappen!

Beste inwoners van het Land van Cuijk,

Op 20 maart 2019 hebben de verkiezingen voor het Waterschap Aa en Maas plaatsgevonden.

Ik heb me hiervoor kandidaat gesteld, omdat geen enkele gekozen vertegenwoordiger uit Noord - Oost Brabant zitting heeft in het Algemeen Bestuur van het Waterschap en omdat er in onze regio enorme projecten lopen op het gebied van water.

We betalen de daarvoor benodigde enorme investeringen vanuit de waterschaps-belastingen die opgelegd worden door het Waterschap. Deze investeringen zorgen voor onze veiligheid en dienen onze eigendommen te beschermen. De waterschappen zorgen ook voor water op de juiste tijd, op de juiste plaats en in de juiste hoeveelheden.

Mijn ambitie was groot om hierin enige betekenis te hebben, maar een benoeming zat er, ondanks de meer dan 1631 stemmen (waarvoor dank), helaas niet in. Ik kreeg een plaats als 1e reserve.

Ik ben de fractiebijeenkomsten in ‘s Hertogenbosch gaan bezoeken en tegelijkertijd zegde een bestuurslid op, omdat de werkzaamheden van een nieuwe baan niet te verenigen waren met die van het Waterschap.

De daardoor ontstane vrije plaats mag ik nu gaan invullen en op vrijdag 15 november2019 ben ik beëdigd als bestuurslid van het Waterschap Aa en Maas.

Het doel is bereikt, Boxmeer en het Land van Cuijk zijn nu wel vertegenwoordigd!