Vraag continuïteit Huisartsenpost

De fractie heeft vragen gesteld aan het college over de continuïteit van de Huisartsenpost.

Vragen Raadslid mw. J Logtens (fractie VVD) ex artikel 35 Rvo betreffende continuïteit huisartsenpost

 

27-10-2020

 

Inleiding:

Wellicht is het u niet ontgaan dat er onrust is in Venray over het wel of niet openhouden van de huisartsenpost. Graag willen we u wijzen op de volgende link:

https://www.vvd-venray.nl/wp-content/uploads/2020/10/Cohesie-werkt-aan-toekomstbestendige-acute-huisartsenzorg-20201019.pdf

Een huisartsenpost is van groot belang voor de inwoners van onze gemeente.

 

Vragen:

1.       Zijn er in Boxmeer wel garanties dat deze elementaire basis-spoedzorg voor de inwoners beschikbaar blijft?

2.       Wat is de rol van een gemeentebestuur in dit soort beslissingen?